Δολωματικοί σταθμοί

ΤΟΥΝΕΛ

SKU: 60103

Δολωματικός σταθμός ασφαλείας τύπου τούνελ κατάλληλος για ποντίκια και αρουραίους.

NEW RBS

SKU: 60101

Δολωματικός σταθμός ασφαλείας τύπου BETA κατάλληλος για ποντίκια και αρουραίους.

PILOT XL

SKU: 60102

Δολωματικός σταθμός ασφαλείας, μεγάλος, κατάλληλος γα ποντίκια και αρουραίους.