PILOT XL

Pilot XL δολωματικός σταθμός
37x27x6 cm

Κατάλληλο για:

  • Ποντίκια (Mus musculus).
  • Αρουραίους (Rattus rattus και Rattus norvegicus).
  • Εσωτερικούς χώρους.
  • Εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτηρίων.
  • Επαγγελματίες.
  • Ευρύ κοινό.

Ο PILOT XL είναι ιδιαίτερα ανθεκτικός δολωματικός πλαστικός σταθμός και κατάλληλος για μακράς διάρκειας χρήση. Έχει διπλό κλείδωμα για ασφάλεια, ράβδο δολώσεως για να τοποθετούνται σταθερά τα τρωκτικοκτόνα σε εσωτερικό αφαιρούμενο δίσκο για τα τρίμματα των τρωκτικοκτόνων και για εφαρμογή σιταριού ή pellet. Κατάλληλος για ποντίκια και αρουραίους.

Pilot XL
Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
60102 37x27x6 cm Χαρτοκιβώτιο 6

Χρήσεις:

  • Οικιακοί ποντικοί.

  • Καφέ αρουραίοι.

  • Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων.

  • Επαγγελματίες και ευρύ κοινό.

 

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:

Μην το τοποθετείτε κοντά σε τρόφιμα, σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά και όπου έχουν πρόσβαση κατοικίδια. Αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην αγγίζετε το προϊόν με γυμνά χέρια, να χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια. Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση.

Πριν την εφαρμογή καλό είναι να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους , κατοικίδια και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μη μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω.

Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μη συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Τα νεκρά τρωκτικά θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνση τους

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση τους από τα τρωκτικά.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (οικόσιτα, παραγωγικά ή άγρια). Αν υποψιαστείτε ότι το κατοικίδιό σας ήρθε σε επαφή με το προϊόν καλέστε αμέσως έναν κτηνίατρο. Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δε χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό με μηχανικό τρόπο (τοποθετώντας τα δύο δάχτυλα στο πίσω μέρος του φάρυγγα). Μην προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μεταφέρατε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η δραστική ουσία που περιέχεται αποτελεί αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία(η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης(INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και μετά την έκθεση και να χορηγηθεί βιταμίνη Κ1 (φυτομεναδιόνη). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1(από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777