ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8L BLUE FOTOPHARM

Πλαστικός ψεκαστήρας προπίεσης Πρακτικός και εύχρηστος, κατάλληλος για ερασιτεχνική και επαγγελματική χρήση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απολύμανση χώρων και επιφανειών αλλά και για εφαρμογές εντομοκτόνων και ζιζανιοκτόνων στις καλλιέργειες.

Περιλαμβάνει:

 • Λαβή αντλίας
 • Βαλβίδα ασφαλείας
 • Μπουκάλι ψεκασμού
 • Αντλία
 • Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο ψεκασμού
 • Σύνδεσμος ακροφυσίου
 • Σκανδάλη
 • Χειρολαβή
80201 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8L BLUE
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
80201 ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΠΡΟΠΙΕΣΕΩΣ 8L BLUE 55,5X37,5X58,5 6

Οδηγίες:

 • Ανοίξτε το καπάκι για γέμισμα
 • Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο πλήρωσης
 • Συνιστάμενες έως 25 αντλίες
 • Ανοίξτε τη βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης ασφαλείας όταν η πίεση είναι 40 PSI
 • Χρησιμοποιήστε τη σκανδάλη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης για τον έλεγχο του ψεκασμού
 • Ρυθμίστε το ακροφύσιο στο τέλος είτε για ψιλή ομίχλη είτε για άμεση
 • Πάντα να εκτονώνετε την πίεση όταν τελειώσει η εργασία
 • Αδειάστε το μπουκάλι

Προσοχή:

 1. Να φοράτε πάντα προστατευτικά ρούχα, γάντια και μάσκα όταν ψεκάζετε.
 2. Αποφύγετε τους ψεκασμούς σε δυνατούς ανέμους.
 3. Εάν ψεκάζετε σε συνθήκες ελαφρού ανέμου, ψεκάστε πάντα με τον άνεμο να φυσάει το σπρέι μακριά σας
 4. Πάντα να εκτονώνετε την πίεση πριν από την επαναπλήρωση, τη συντήρηση ή την αποθήκευση.
 5. Μην αφήνετε τον ψεκαστήρα χωρίς επίβλεψη ενώ βρίσκεται υπό πίεση
 6. Τα χημικά σπρέι είναι επικίνδυνα, εάν καταποθούν ή έρθουν σε επαφή με το δέρμα. Παρακαλούμε να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες ασφαλείας του προμηθευτή χημικών προϊόντων ή να επικοινωνείτε αμέσως με το Κέντρο Πληροφοριών για τα δηλητήρια ή με έναν γιατρό.
 7. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες ανάμειξης και ασφάλειας όπως καθορίζονται από τον προμηθευτή χημικών
 8. Πλύνετε καλά μετά τη χρήση.