RAT BILLEN WAX BLOCK NEW

Rat Billen Wax Block New (brodifacoum 0,0025%)
120g – 300g – 15Kg

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε σπόρους κηρώδης κύβους.

Κατάλληλο για:

 • Ποντίκια (Mus musculus).
 • Αρουραίους (Rattus rattus και Rattus norvegicus).
 • Εσωτερικούς χώρους.
 • Εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτηρίων.
 • Επαγγελματίες.
 • Ευρύ κοινό.

Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ασφαλείας, ανθεκτικούς στην παραβίαση.

Το Rat Billen Wax Block New είναι ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικοκτόνο 2ης γενιάς.

Ένα μόνο γεύμα από τα τρωκτικά είναι αρκετό ώστε να ληφθεί η θανατηφόρος δόση.

Περιέχει τροφοελκυστικές ουσίες.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους γύρω από κτήρια.

Το Rat Billen Wax Block New είναι πολύ ανθεκτικό στην υγρασία του χειμώνα και στις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΤΠ14-0153 / 02-04-2019

40100 Κηρώδης κύβος - Rat Billen Wax Block New (brodifacoum 0.0025%)
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
40101 Rat Billen Wax Block New - 120g Blister 100
40102 Rat Billen Wax Block Newt 300g Χάρτινο κουτί ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ
40106 Rat Billen Wax Block Newt 15Kg Πλαστικό δοχείο -

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

 • Δραστική ουσία: BRODIFACOUM (ΒΡΩΔΙΦΑΚΟΥΜΗ) 0,0025% β/β
 • Βοηθητικές ουσίες: 99,9974% β/β
 • Περιέχει τον πικραντικό - αποτρεπτικό παράγοντα DENATONIUM BENZOATE
 • Χρώμα: Μπλε

Χρήσεις:

 • Οικιακοί ποντικοί (Mus musculus - Νεαρά έως ενήλικα) 20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

 • Καφέ αρουραίοι: (Rattus norvegicus -Νεαρά έως ενήλικα) 100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.

 • Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων.

 • Επαγγελματίες και ευρύ κοινό.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

 • Εσωτερικοί χώροι
  Ποντικοί: Mus musculus - Νεαρά έως ενήλικα
  20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 2-5 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής. μέτρα.
  Αρουραίοι: Rattus norvegicus - Νεαρά έως ενήλικα.
  100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 - 10 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.
 • Εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων
  Ποντικοί: Mus musculus - Νεαρά έως ενήλικα
  20 g - 40 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα - 10 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.
  Αρουραίοι: Rattus norvegicus -Νεαρά έως ενήλικα.
  100 g - 200 g δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν απαιτούνται περισσότεροι από ένας δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των δολωματικών σταθμών θα πρέπει να είναι 5 μέτρα - 10 μέτρα ανάλογα με το μέγεθος της προσβολής.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:

Μην το τοποθετείτε κοντά σε τρόφιμα, σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά και όπου έχουν πρόσβαση κατοικίδια. Αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Μην αγγίζετε το προϊόν με γυμνά χέρια, να χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια. Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση.

Πριν την εφαρμογή καλό είναι να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους , κατοικίδια και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μη μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω.

Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μη συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Τα νεκρά τρωκτικά θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνση τους

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση τους από τα τρωκτικά.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (οικόσιτα, παραγωγικά ή άγρια). Αν υποψιαστείτε ότι το κατοικίδιό σας ήρθε σε επαφή με το προϊόν καλέστε αμέσως έναν κτηνίατρο. Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δε χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό με μηχανικό τρόπο (τοποθετώντας τα δύο δάχτυλα στο πίσω μέρος του φάρυγγα). Μην προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μεταφέρατε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η δραστική ουσία που περιέχεται αποτελεί αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία(η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης(INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και μετά την έκθεση και να χορηγηθεί βιταμίνη Κ1 (φυτομεναδιόνη). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1(από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777