New RBS

Νέος RBS δολωματικός σταθμός

Μέγεθος 23×18,5×9 cm

Κατάλληλος για:

  • Ποντίκια (Mus musculus).
  • Αρουραίους (Rattus rattus και Rattus norvegicus)
  • Εσωτερικούς χώρους.
  • Εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτηρίων.
  • Επαγγελματίες.
  • Ευρύ κοινό.

Τύπου ΒΕΤΑ βελτιωμένος δολωματικός σταθμός. Ο νέος RBS κατασκευάζεται από σκληρό πλαστικό ώστε να είναι ανθεκτικός σε χτυπήματα και σε ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας. Έχει διπλό κλείδωμα για μεγαλύτερη ασφάλεια, και ράβδους δολώσεως για την εύκολη τοποθέτηση τρωκτικοκτόνων όπως η πάστα (RAT BILLEN PASTA BAIT και NEW, RODIBROD PASTA BAIT, VI POWER PASTA BAIT) και ο κηρώδης κύβος (RAT BILLEN WAX BLOCK και NEW). Στην συσκευασία εμπεριέχεται εξάρτημα στήριξης σε τοίχο αλλά και πλαστικό δοχείο για την τοποθέτηση σιταριού (RODIBROD NEXT WHEAT, RAT BILLEN WHEAT BAIT) ή pellet (RAT BILLEN PELET και NEW), καθώς και για την συλλογή υπολειμμάτων από τα δολώματα της πάστας και του κύβου. O νέος RBS είναι κατάλληλος για ποντίκια και αρουραίους για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.

 NEW RBS
Κωδικός Διαστάσεις Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
60101 23x18,5x9 cm Χάρτινο κουτί 12

 

Χρήσεις:

  • Οικιακοί ποντικοί

  • Καφέ αρουραίοι
  • Εσωτερικοί χώροι και εξωτερικοί χώροι περιμετρικά των κτηρίων.

  • Επαγγελματίες και ευρύ κοινό.

 

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:

Τα δολώματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο εντός δολωματικών σταθμών που φέρουν προστασία από παραβίαση.

Πριν την εφαρμογή καλό είναι να καθαρίζεται ο χώρος από τις διάφορες τροφές των τρωκτικών.

Οι θέσεις δόλωσης θα πρέπει να είναι προφυλαγμένες και μη προσιτές από ανθρώπους, κατοικίδια και πτηνά. Κατά την τοποθέτηση των δολωμάτων θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος κατάποσης τους από παιδιά ή κατοικίδια ζώα. Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλίζονται με τρόπο ώστε να μη μπορούν να τραβηχτούν προς τα έξω.

Οι δολωματικοί σταθμοί ασφαλείας θα πρέπει να αναφέρουν ευκρινώς επί της συσκευασίας τους ότι περιέχουν δόλωμα, ώστε να μη συγχέονται με άδειους δολωματικούς σταθμούς.

Η δόλωση αρχίζει όταν φανούν τα πρώτα σημάδια από την παρουσία τρωκτικών.

Τα νεκρά τρωκτικά θα πρέπει να απομακρύνονται από την περιοχή σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Τα τρωκτικά μπορούν να είναι φορείς ασθένειας. Μην αγγίζετε τα νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία όπως λαβίδες για την απομάκρυνση τους

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης τους, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα χρειάζονται από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση τους από τα τρωκτικά.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη χρήση. Μην τοποθετείτε το σκεύασμα σε μέρη όπου είναι εύκολο να πλησιάσουν άλλα ζώα και πουλιά (οικόσιτα, παραγωγικά ή άγρια). Αν υποψιαστείτε ότι το κατοικίδιό σας ήρθε σε επαφή με το προϊόν καλέστε αμέσως έναν κτηνίατρο. Να φοράτε κατάλληλα γάντια.
Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Αναζητείστε τους νεκρούς αρουραίους ή ποντίκια και θάψτε τα ή κάψτε τα μαζί με τυχόν υπόλοιπο δολώματος που δε χρησιμοποιήθηκε ή που δεν έχει φαγωθεί από τα τρωκτικά. Τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα δε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως μόνιμα δολώματα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.
Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Προκαλέστε εμετό με μηχανικό τρόπο (τοποθετώντας τα δύο δάχτυλα στο πίσω μέρος του φάρυγγα). Μην προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μεταφέρατε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα. Η δραστική ουσία που περιέχεται αποτελεί αντιπηκτικό που ενδεχομένως να προκαλέσει αιμορραγία(η έναρξη της αιμορραγίας μπορεί να καθυστερήσει για αρκετές ημέρες μετά την έκθεση). Θα πρέπει να καταμετρηθεί ο χρόνος προθρομβίνης(INR) στην εμφάνιση του περιστατικού ακόμη και μετά την έκθεση και να χορηγηθεί βιταμίνη Κ1 (φυτομεναδιόνη). Ενδεχομένως να χρειαστεί θεραπεία με βιταμίνη Κ1(από το στόμα ή ενδοφλεβίως) για αρκετές εβδομάδες.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.
Αντίδοτο: Βιταμίνη Κ1
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777