VI-POWER ANT GEL BOX

IMIDACLOPRID 0,0204%
Δολωματικοί σταθμοί 2 x 2 g

Δολωματικοί σταθμοί αντιμετώπισης μυρμηγκιών οι οποίοι περιέχουν τροφοελκυστική ουσία σε μορφή gel (RB).

Κατάλληλο για:

  • Μαύρα Μυρμηγκια (Lasius niger)
  • Εσωτερικοί χώροι.
  • Εξωτερικοί χώροι.
  • Ευρύ κοινό.

Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την καταπολέμηση των μυρμηγκιών.

Το VI-POWER ΑΝΤ GEL BOX είναι έτοιμοι για χρήση δολωματικοί σταθμοί οι οποιοι περιέχουν τροφοελκυστικό εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή gel. Χρησιμοποιούνται σε εσωτερικούς χώρους και σε εξωτερικούς χώρους (γύρω από κτίρια ή στην είσοδο της φωλιάς). Το VI-POWER ΑΝΤ GEL BOX είναι ιδανικό για την καταπολέμηση όλων των στάδιων ανάπτυξης των Μαύρων Μυρμηγκιών (Lasius niger)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΤΠ18-0432 / 22-7-2020

70204 VI-POWER ΑΝΤ GEL BOX (Imidacloprid 0,0204 β/β)
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
70204 VI-POWER ΑΝΤ GEL BOX Σωληνάριο 5g 24

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

  • Δραστική ουσία: IMIDACLOPRID 0,204%  β/β
  • Βοηθητικές ουσίες: 99,9796% β/β

Χρήσεις:

  • Μαύρων Μυρμηγκιών (Lasius niger).

  • Εσωτερικοί χώροι.

  • Εξωτερικοί χώροι.

  • Ευρύ κοινό.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

Ετοιμόχρηστοι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται σε μέρη που παρατηρείται παρουσία μυρμηγκιών, ή κοντά στην είσοδο της φωλιάς, σε οριζόντιες επιφάνειες. Τοποθετείστε ένα δολωματικό σταθμό κάθε 15-20 m2 όπου παρατηρείτε την παρουσία μυρμηγκιών ή ένα δολωματικό σταθμό σε κάθε είσοδο φωλιάς.

Η υπολειμματική διάρκεια δράσης είναι έως 3 μήνες. Επαναλάβετε την εφαρμογή κάθε 3 μήνες ή νωρίτερα αν το δόλωμα έχει μεταβληθεί ή καταναλωθεί πλήρως.

Ο έλεγχος του πληθυσμού των μυρμηγκιών επιτυγχάνεται εντός δύο εβδομάδων μετά την εφαρμογή.

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.
Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:
Μην το τοποθετείτε κοντά σε τρόφιμα, και σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά. Εφαρμόστε το προϊόν με ασφάλεια σε περιοχές που δεν είναι προσβάσιμες σε κατοικίδια ζώα και ζώα μη στόχους.

Αποφύγετε τις εφαρμογές επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα. Αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Αποφύγετε τη συνεχή χρήση του προϊόντος.

Πριν την εφαρμογή, απομακρύνετε όλες τις φυσικές πηγές τροφής για τα μυρμήγκια (σκουπίδια, απορρίμματα τροφίμων) από την προσβεβλημένη περιοχή για να ενθαρρύνετε την πρόσληψη του δολώματος.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, εφαρμόστε αυτό το βιοκτόνο προϊόν σε ρωγμές και εσοχές μόνο ή απευθείας στις φωλιές των μυρμηγκιών.

Προστατεύστε το από τις μέλισσες και τις καιρικές συνθήκες καλύπτοντας το δόλωμα, για παράδειγμα, με μια γλάστρα ή ένα κεραμίδι και εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα μυρμήγκια εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση στο δόλωμα.

Επικίνδυνο για τις μέλισσες.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Μην καπνίζετε κοντά στο προϊόν. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα. Τοποθετήστε μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Μην εφαρμόζετε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα οικιακής χρήσης. Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στο τέλος της επεξεργασίας, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες:
Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Σε περίπτωση συμπτωμάτων επικοινωνήστε με γιατρό. Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, περιστασιακά σηκώνοντας τα άνω και κάτω βλέφαρα. Ελέγξτε και αφαιρέστε τους φακούς επαφής εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Καλέστε γιατρό εάν παρατηρηθεί ερεθισμός ή ελάττωση της όρασης. Επαφή με το στόμα: Ξεπλύνετε το στόμα με νερό. Επικοινωνήστε με γιατρό. •Διατηρήστε διαθέσιμο τον περιέκτη ή την ετικέτα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777