VI-POWER GEL

IMIDACLOPRID 2,19%
Σωληνάριο 25g

Εντομοκτόνο δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή τζελ για τον έλεγχο κατσαρίδων (RB).

Κατάλληλο για:

 • Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica).
 • Ανατολική κατσαρίδα (Blatta orientalis).
 • Καστανή κατσαρίδα (Supella longipalpa).
 • Εσωτερικοί χώροι.
 • Επαγγελματίες.
 • Ευρύ κοινό.

Προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους για την καταπολέμηση των κατσαρίδων.

Το VI POWER GEL είναι ετοιμόχρηστο εντομοκτόνο δόλωμα σε μορφή γέλης (gel). Χρησιμοποιείτε σε εσωτερικούς χώρους, με εφαρμογή αποκλειστικά σε ρωγμές και σχισμές. Το VI POWER GEL είναι ιδανικό για την καταπολέμηση κατσαρίδων ακμαίων και νυμφών.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ: ΤΠ18-0352 / 06-06-2019

70202 VI-POWER GEL (Imidacloprid 2,19 β/β)
Κωδικός Περιγραφή Συσκευασία Τεμάχια ανά χαρτοκιβώτιο
70202 VI-POWER GEL Σωληνάριο 25g 12

 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ:

 • Δραστική ουσία: IMIDACLOPRID 2,19%  β/β
 • Βοηθητικές ουσίες: 99,81% β/β

Χρήσεις:

 • Γερμανική κατσαρίδα (Blattella germanica).

 • Ανατολική κατσαρίδα (Blatta orientalis).
 • Καστανή κατσαρίδα (Supella longipalpa).

 • Εσωτερικοί χώροι.

 • Επαγγελματίες και ευρύ κοινό.

Δόση και συχνότητα εφαρμογής:

Εφαρμόζουμε το προϊόν 1 φορά την εβδομάδα με 3 σταγόνες ανα τετραγωνικό μέτρο (m²). Επιλέγουμε σχισμές και ρωγμές ( πχ μεντεσέδες) ενώ αποφεύγουμε επιφάνειες που καθαρίζονται συχνά και που επέρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Μία (1) σταγόνα διαμέτρου περίπου 6-7 mm αντιστοιχεί σε 0,08g προϊόντος.
Επιθεωρούμε τακτικά τα δολώματα και τα αντικαθιστούμε όταν έχουν καταναλωθεί.Συνιστάται να μην εφαρμόζετε το προϊόν σε πολύ λερωμένες επιφάνειες ή που υποβάλλονται σε συχνή πλύση ή όπου πρόσφατα έχουν χρησιμοποιηθεί κάποια άλλα εντομοκτόνα.

Σε κάθε περίπτωση, μην εφαρμόζετε άλλα εντομοκτόνο ή εντομοαπωθητικά σε περιοχές που έχει γίνει εφαρμογή με το προϊόν.
Μην εφαρμόζετε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (π.χ. καλοριφέρ).
Για βέλτιστη αποτελεσματικότητα της εφαρμογής, ακολουθήστε τους κανόνες καλής υγιεινής: εμποδίστε την επαφή του με κάθε είδους τροφή.
Επιθεωρείστε τακτικά την κατανάλωση του προϊόντος και αντικαταστήστε το όταν έχει εξαντληθεί.

Πλένετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν φάτε, πιείτε ή καπνίσετε.
Στο τέλος της εφαρμογής, απομακρύνετε τυχόν υπολείμματα του δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο.

Διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από κάθε χρήση.

Η χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην ιστοσελίδα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστούν σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες, επί της ετικέτας, οδηγίες χρήσεως.

Προσοχή:
Μην το τοποθετείτε κοντά σε τρόφιμα, σε χώρους όπου συχνάζουν παιδιά και όπου έχουν πρόσβαση κατοικίδια. Αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση καλέστε αμέσως το κέντρο δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.

Φυλάξτε τον περιέκτη ερμητικά κλειστό σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, μακριά από τον παγετό και από πηγές θερμότητας. Κρατήστε μακριά από το φως.

Φυλάσσετε μακριά από τρόφιμα. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, να μην έρχεται σε επαφή με τρόφιμα, ποτά ή σκεύη αποθήκευσής τους.

Μην αγγίζετε το προϊόν με γυμνά χέρια, να χρησιμοποιείτε κατάλληλα γάντια.

Προφυλάξεις:
Φυλάξτε το προϊόν κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Διατηρείτε το προϊόν μόνο στην αρχική του συσκευασία. Κρατήστε τη συσκευασία ερμητικά κλειστή. Μην καπνίζετε κοντά στο προϊόν. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια μετά την εφαρμογή του προϊόντος και πριν από το φαγητό, το ποτό ή το κάπνισμα. Τοποθετήστε μακριά από παιδιά, ζώα συντροφιάς και ζώα που δεν αποτελούν στόχο. Μην εφαρμόζετε απευθείας ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ή σε επιφάνειες ή σκεύη που ενδέχεται να έρχονται σε άμεση επαφή με τρόφιμα, ζωοτροφές, ποτά και ζώα.

Προφυλάξεις για το οικοσύστημα:
Να αποφεύγεται η ελευθέρωσή του στο περιβάλλον. Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με απορρίμματα οικιακής χρήσης. Μην επιτρέπετε την είσοδο του προϊόντος στο αποχετευτικό σύστημα. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Στο τέλος της επεξεργασίας, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα δολώματος και απορρίψτε τα σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Πρώτες Βοήθειες:
Σε περίπτωση κατάποσης κατά λάθος καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό και δείξτε τη συσκευασία ή την ετικέτα. Μην προκαλείτε εμετό σε άτομα που δεν έχουν τις αισθήσεις τους. Μεταφέρατε τον ασθενή στο γιατρό και δείξτε του την ετικέτα.
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα πλυθείτε καλά με νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 7793777