Έτοιμα δoλώματα σιταριού για ποντίκια

RODIBROD NEXT WHEAT

SKU: 10100

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,0029%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε σπόρους σιτηρών (ΑΒ).

RAT BILLEN NEXT WHEAT BAIT

SKU: 10200

Δραστική ουσία: brodifacoum 0.0029%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε σπόρους σιτηρών (ΑΒ).

Έτοιμα δολώματα κουφέτου για ποντίκια

RAT BILLEN PELLET NEW

SKU: 20100

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,0025%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή pellet (RΒ).

RAT BILLEN PELLET

SKU: 20200

Δραστική ουσία: bromadiolone 0,005%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή pellet (RΒ).

Έτοιμα δολώματα πάστας για ποντίκια

VI POWER PASTA BAIT NEW

SKU: 30106

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,0029%

Λουκούμι ή πάστα σε σακούλα: Δόλωμα για τρωκτικά έτοιμο προς χρήση (RΒ).

RAT BILLEN PASTA BAIT NEW

SKU: 30100

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,0029%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας (RΒ).

RAT BILLEN PASTA BAIT

SKU:30200

Δραστική ουσία: bromadiolone 0,005%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας (RΒ).

RODIBROD PASTA BAIT

SKU:30300

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,005%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε μορφή πάστας (RΒ).

Έτοιμα δολώματα κηρώδη κύβου για ποντίκια

RAT BILLEN WAX BLOCK NEW

SKU: 40100

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,0025%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε καρώδεις κύβους (RΒ).

RAT BILLEN WAX BLOCK

SKU: 40200

Δραστική ουσία: bromadiolone 0,005%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε κηρώδεις κύβους (RΒ).

RATONICKS WAX BLOCK

SKU: 40300

Δραστική ουσία: brodifacoum 0,005%

Δόλωμα έτοιμο προς χρήση σε κηρώδεις κύβους (RΒ).